English version

SSTC II. - Tranzistorovy Tesl?v transformátor

     SSTC II. vznikl z p?edchozího SSTC. Primár má nyní 10z 1mm, vinuté na pr?měru 16cm, MOSFETy jsem vyměnil za silněj?í typy STP25NM50N. Odběr stoupl na 300W. SSTC je napájen p?es velké oddělovací trafo 1:1, ale není nezbytně nutné.
     Délka sr?ení je a? 14cm, vyboje do uzemněnych p?edmět? 16cm. SSTC jsem otestoval i s iontovym motorem.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma SSTC - tranzistorového Teslova transformátoru
schéma sstc II. - Tranzistorového Teslova transformátoru.


SSTC II. v provozuIontovy motor na SSTC
iontovy motor v provozu

odhalené tajemství iontového motoru :)


Vyboj do uzemněné elektrody


Je?tě jeden


SSTC se zá?ivkou, s uzemněnou elektrodou.


SSTC taví ocelovou pru?inu.


Doplnění obvodu o staccatozpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏