English version

SSTC III. - Tranzistorovy Tesl?v transformátor

     SSTC III. je dal?í modifikace p?edchozích SSTC. Sekundár jsem vyměnil za ten od ISSTC. Velky plechoid (toroid z plechovek:)) sni?uje rezonan?ní frekvenci na 222kHz. Vazba je volná, primár je jen 1cm nad za?átkem sekundáru. Po sní?ení po?tu závit? primáru na 6z je délka sr?ení je a? 18cm, vyboje do uzemněnych p?edmět? 25cm. Dal?í sni?ování po?tu závit? (5z, 4z) u? nevede k prodlou?ení vyboj?, pouze se více zah?ívají MOSFETy. SSTC jsem doplnil o p?epína? 50Hz / 100Hz / stejnosměrny provoz. Vykon p?i 50Hz je 200W, p?i 100Hz je 400W a p?i stejnosměrném provozu témě? 700W. Stejnosměrny provoz dává men?í vyboje vlivem p?etí?ení oddělovacího trafa.

     K plechoidu (toroidu z plechovek:)) jsem zkusil p?ipevnit dlouhou pru?inu, která se vlivem sr?ení rozhoupe nebo rozto?í.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma SSTC - tranzistorového Teslova transformátoru
schéma sstc III.

 Vyboje do země
Vyboje do země (50Hz).

Sekundár s plechoidem a primár s odbo?kami
Sekundár s plechoidem a primár s odbo?kami
sr?ení
sr?ení (50Hz).iontové kyvadlo
iontové kyvadlo (100Hz, 8z na primáru).

iontové kyvadlo
iontové kyvadlo

kyvadlo se rozhoupává
kyvadlo se rozhoupává

tajemství iontového kyvadla
tajemství iontového kyvadla

papírová trubka a SSTC
papírová trubka a SSTC.

SSTC se sví?kou a s plotnou z HDD


Iontové kyvadlo.


Vyboje s typickym zvukem pro stejnosměrné SSTC.


Porovnání 50Hz / 100Hz / stejnosměrny. (ni??í vykon)


úsporka na SSTC. Ta lama, co dostala ránu, nejsem já :)


Sirka a sví?ka.


Sprej a SSTC :)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏