English version

Miniaturní ?těnice 88 - 108 MHz FM

     Toto je jednoduchá ?těnice, její? signál se dá naladit na ka?dém rádiu s kmito?tovou modulací (FM) VKV. První tranzistor (na schématu vlevo) funguje jako oscilátor (v Colpittsově zapojení), frekvenci ur?ují: kapacitní trimr, cívka (má 4 závity na pr?měru 5mm bez jádra), varikap a kondenzátor mezi kolektorem a emitorem prvního tranzistoru. Nízkofrekven?ní signál z elektretového mikrofonu ovlivňuje napětí na varikapu a tím i jeho kapacitu. Varikap frekven?ně rozla?uje oscilátor a tedy frekven?ně moduluje nosnou vlnu. Druhy tranzistor funguje jako zesilova? a také p?ispívá k oddělení antény od oscilátoru, ?ím? zlep?uje jeho kmito?tovou stabilitu.
     O?ivení obvodu: Zapněte FM rádio a p?ipojte ke ?těnici napětí 9 - 12 Vss a pokuste se naladit rádio na frekvenci ?těnice. Pokud je ?těnice v blízkosti rádia, projeví se správné naladění silnym "vazbením" (tj. pískáním). Dosah ?těnice je cca 20 a? 100m. Anténa je 10 - 30 cm dlouhy kus drátu.

     Varování: Vysílání na pásmu FM-VKV je nelegální. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné právní postihy kv?li nelegálnímu vysílání nebo kv?li zneu?ití ?těnice k nelegálnímu odposlechu! V?e děláte na vlastní nebezpe?í.


Schéma miniaturní ?těnice FM 88 - 108 MHz.P?idáno: 2003
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏