English version

Stroboskop

     Zde je popsany jednoduchy stroboskop s externím spou?těním, ktery se hodí t?eba jako fotoblesk, k se?izování spalovacích motor?, ale i jako světelny efekt na diskotéku.
     Princip ?innosti je jednoduchy. Z usměrněného napětí se nabíjejí kondenzátory C1 a C2. Tyristor spíná napětí z C2 do zapalovacího transformátoru, kde se vytvo?í vyboj vysokého napětí, ktery zapálí vybojku. C1 ovlivňuje intenzitu záblesku a jeho kapacita se volí podle po?adované frekvence záblesk?. Pokud je frekvence velmi malá (nap?. pou?ití jako fotoblesk), m??ete p?ipojit nejvy??í kapacitu kondenzátoru pro pou?itou vybojku (asi 470M a? 680M). Do 10Hz je vhodny kondenzátor asi 100M. P?i pou?ití k se?izování motor? doporu?uji kapacitu asi 2,2M a na nejvy??í frekvence a? několik set Hz okolo 1M. Spou?těcí impulzy se získají vhodnou úpravou vstupu a p?ipojením k p?eru?ova?i zapalovací cívky. Pokud pot?ebujete oby?ejny stroboskop, sta?í p?idat jednoduchy klopny obvod (nap?. blika?). M??ete si také postavit tento stroboskop s klopnym obvodem.

     Pozor - v obvodu je nebezpe?né napětí. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. Záblesky světla mohou u některych osob vyvolat záchvat nebo jiné zdravotní problémy. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.


schéma stroboskopuP?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏