Vyroba kondenzátoru pro TC (tesl?v transformátor) z lina a alobalu

     Kondenzátor je vyroben z Lina a alobalu. Alobal je klasicky potraviná?sky (28,5cm ?iroky). Na m?j kondenzátor ho bylo pot?eba 3,8m. Dále je pot?eba vhodné lino. Já jsem pou?il obdélník 48 x 110cm, tlou??ka cca 1,3mm. Lino je rozst?i?eno na 2ks 24 x 110cm. Postup vyroby je z?ejmy z fotek. Alobalu jsem pou?il 2 vrstvy na ka?dou elektrodu kv?li sní?ení odporu. Alobal jsem umístil 4cm od kraje lina, to odpovídá max napětí 40kV. Aktivní plocha je 2x 95cm x 16cm, tedy cca 3000cm2. Změ?ená kapacita je 5,4nF.

Online kalkula?ka pro vypo?et kapacity (pokusy.chytrak.cz)

     Pozor! Tento kondenzátor je po nabití nebezpe?ny! P?ed manipulací je nutné jej vybít vhodnym nástrojem. I po vybití se na něm opět objevuje napětí - měl by byt skladován se zkratovanymi elektrodami.
porovnání s kondenzátorem 8,2nF vyrobenym stejnym zp?sobem, pruhy lina jsou vět?í (27 x 160 cm)zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏