English version

SGTC IV. - Vět?í TC

     Sekundár má vinutí dlouhé 48 cm, pr?měr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm). Primár má 8 závit? silného komunistického koaxiálu Kondenzátor je ze skleněnych tabulek, kapacitu má 12nF. Jisk?i?tě je statické, ze 4 měděnych trubek (10x120mm). Tento teslák napájím dvěma MOTy, tlumení zaji??ují dal?í dva MOTy. Vyboje do vzduchu jsou 35cm. Pro p?í?tě by to asi chtělo vět?í napětí a hlavně vět?í kapacitu :). Jak se opět ukázalo, kondenzátor je nejzáludněj?í ?ástí.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Jeho napájecí napětí m??e byt smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy
schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy

SGTC - klasicky tesl?v transformátor


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


SGTC


jisk?i?tě
jisk?i?tě

SGTC


SGTC


jisk?i?tě
jisk?i?tě je?tě jednou

Tabulka skla 1,8 x 460 x 480 p?ipravená k ?ezání na ?tvrtky. Z pěti velkych jsem na?ezal 20 malych.
Tabulka skla 1,8 x 460 x 480 p?ipravená k ?ezání na ?tvrtky. Z pěti velkych jsem na?ezal 20 malych.

Na?ezané ?tvrtky (230 x 240)
Na?ezané ?tvrtky (230 x 240)

kondík 12nF vznikly z tabulek a alobalu
A kondík 12nF vznikly z tabulek a alobalu :).


Teslení :)


Jisk?i?tě, vrtule


testování kondenzátoru pomocí 3 MOT?zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏