English version

SGTC V.

     Sekundár má vinutí dlouhé 48 cm, pr?měr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm). Primár má 4 závity ze silného koaxiálu. Kondenzátor je typu MMC, 40nF 22,5kV. Více o kondenzátoru zde. Posouváním odbo?ky lze zvy?it kapacitu a? na 50nF. Jisk?i?tě je statické, ze 4 měděnych trubek (10x120mm). Tento teslák napájím t?emi MOTy v sérii. Jeden z mot? musí byt odzemněny - k tomu jsem pou?il MOT s plastovou kostrou. Tlumení zaji??ují dal?í 2 a? 3 MOTy. Vyboje jsou 60cm. Provoz je velmi hlu?ny, p?esto?e na videu se to v?bec nezdá.

     !!! POZOR !!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Jeho napájecí napětí je smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor m??e z?stat nabity i po vypnutí. Za?ízení je velmi hlu?né a m??e po?kodit sluch. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy
schéma klasického Teslova transformátoru s MOTy

SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje


SGTC - klasicky tesl?v transformátor - vyboje
Test 1


Test 2zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏