English version

Test Li-Ion akumulátor? 18650 - pozor na padělky

     Rozhodl jsem se otestovat Li-Ion akumulátory velikosti 18650 dostupné na trhu (zejména na Ebay) a zjistit pravdu o jejich parametrech, zejména kapacitě :). K testování jsem pou?il sv?j Me?i? kapacity akumulátor?. Ukázalo se, ?e kupovat nejlevněj?í akumulátory s nejvy??í kapacitou se nevyplatí. Kapacita uvedená na akumulátoru ?asto v?bec neodpovídá realitě. Skute?ná kapacita m??e byt a? 25x ni??í! Někdy ani není technicky mo?né, aby se do velikosti Li-Ion ?lánku 18650 uvedená kapacita ve?la. ?asto vidíme Li-Ion ?lánky s kapacitou t?eba 5800 mAh, 9900 mAh nebo dokonce 12 000 mAh. Ve skute?nosti ale Li-Ion baterie velikosti 18650 nem??e mít vy??í kapacitu ne? 3500mAh. Technicky to prostě není mo?né. Vět?inou tyto ?lánky mívají kapacitu okolo 1800 - 2500 mAh. Existují i ?lánky cca 3400 mAh, ale vy??í kapacita je na úkor ni??ích povolenych vybíjecích proud?. Proto i v nejmoderněj?ích aku?roubovácích a akuvrta?kách stále vídáme ?lánky s kapacitou pouze 2000 mAh. Pokud tedy vidíme ?lánek s uvedenou kapacitou více ne? 3500 mAh, kapacita je vymy?lená. Maximální mo?ná kapacita s pokrokem m??e r?st, ale pouze pomalu.

     Také hmotnost baterie m??e o mnohém vypovídat. Poctivé Li-Ion 18650 vá?í okolo 40 - 48g. Pokud je hmotnost ni??í, uvnit? prostě něco chybí. Vět?ina padělk?, se kterymi jsem se setkal, vá?ila jen cca 25g. To je témě? 2x méně a lze to poznat i bez váhy. Fale?né ?lánky jsou vyrobené s nízkou kvalitou a zna?ná ?ást prostoru v nich je úplně prázdná. Kapacita byvá velmi nízká, ?lánky dlouho nevydr?í. Vnit?ní odpor je vysoky, ?lánek tedy nedoká?e dodávat velky proud. Navíc díky nekvalitním materiál?m má vysoké samovybíjení. Fale?né ?lánky také ?asto uvádějí, ?e mají zabudovany ochranny obvod, a? ho v?bec nemají. Text na fale?ném ?lánku ?asto obsahuje p?eklepy. Postupně budu testovat dal?í baterie a p?idávat je do tabulky ní?e. Zdá se, ?e typická kapacita fale?né Li-Ion 18650 je jen okolo 400 - 550 mAh, co? z nich dělá témě? nepou?itelny ?rot. Fale?né baterie lákají na vymy?lenou kapacitu, fiktivní ochranny obvod a zajímavěj?í potisk. I pravé baterie lze koupit za dobrou cenu. Jsou v?ak vět?inou schované za stru?nym a nenápadnym potiskem a na pohled nízkou kapacitou. Ta se zdá nízká hlavně v porovnání s fale?nymi bateriemi, ale na rozdíl od nich pravé akumulátory udanou kapacitu skute?ně mají. ?ím vět?í je udaná kapacita, tím men?í je obvykle ta skute?ná :).

     Kromě padělk? m??eme také nechtěně koupit recyklované ?lánky. To jsou staré pou?ité a opot?ebené ?lánky, které dostaly novou fólii s potiskem. Pocházejí t?eba z vyhozenych baterií z notebook?. Stopy p?edchozího bodového svaru na kontaktech jsou p?ekryty p?idanym plí?kem. V Asijskych zemích, kde je práce velmi levná, je to oblíbeny byznis. Recyklované ?lánky mohou někdy byt je?tě zachovalé, jindy u? je vět?ina jejich kapacity dávno pry?. Narazit lze i na vadné ?lánky vy?azené z vyroby. Recyklované a vy?azené ?lánky nejde bohu?el rozeznat podle váhy. Recyklované ?lánky ale poznáte zejména podle dvojitého dna. Po odstranění fólie u záporného pólu je vidět p?idany kruhovy plí?ek.

     Mě?ení kapacity provádím p?i vybíjecím proudu 500mA do napětí 3V. P?ed testem byly baterie nabity proudem 500mA na napětí 4,2V. Vysledky test?:

Poctivé baterie:

Foto VyrobceOzna?eníUdaná
kapacita
Změ?ená
kapacita
Ochranny
obvod
HmotnostCena
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-ICR 18650
3.7V
1 800 mAh 1 843 mAh NE 43g 48 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-ICR 18650
3.7V
2 000 mAh 1 984 mAh NE 44g 48 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-Bez
ozna?ení.

Na Ebay
uvedeno
KR 18650
2 000 mAh 2 391 mAh NE 46g 33 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-SW18650
25HP
16F01
281856
2 600 mAh 2 359 mAh NE 47g 72 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
DoublePowICR 18650
3.7V
2 000 mAh 1 986 mAh NE 44g 50 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
DoublePowICR 18650
3.7V
1 200 mAh 1 111 mAh NE 37g 32 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
TrustFireIMR 18650
40A 3.7V
2 500 mAh
9,25 Wh
2 373 mAh
8,682 Wh
NE 46g 125 K?

Fale?né baterie:

Foto VyrobceOzna?eníUdaná
kapacita
Změ?ená
kapacita
Ochranny
obvod
HmotnostCena
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-TR 18650
3.7V
5800 mAh 552 mAh NE
(uvádí
ANO)
24g 38 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
GIFNCR18650B
3.7V
3000 mAh 554 mAh NE
(uvádí
ANO)
24g 50 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-IMR 18650
3.7V
LI-MN
35A
2 500 mAh 496 mAh NE 25g 82 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
GIFICR 18650
3.7V
12 000 mAh 538 mAh NE 25g 72 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
GIFTR 18650
3.7V
9 900 mAh 542 mAh NE
(uvádí
ANO)
24g 50 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-TR18650
3.7V
4 500 mAh 453 mAh NE
(uvádí
ANO)
25g 68 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-BRC 18650
3.7V
5 000 mAh 426 mAh NE
(uvádí
ANO)
24g 51 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-LIR 18650
3.7V
2 200 mAh 934 mAh NE 37g 53 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
UltraFireLC 18650
3.7V
3 800 mAh 473 mAh NE
(uvádí
ANO)
31g 77 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
UltraFire

Tohle je
stará baterie
z odpadu
v novém
obalu!
LC 18650
3.7V
2 400 mAh 1523 mAh NE 42g 70 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
Gtlenergy

LED
Flashlight
Expert
TR 18650
3.7V
2 300 mAh 949 mAh NE
(uvádí
ANO)
38g 55 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
CASTNOO18650
LI-ION
3.7V
3 000 mAh 921 mAh NE
(uvádí
ANO)
36g 55 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
SecurityIng18650
3.7V
1 800 mAh 854 mAh NE
(uvádí
ANO)
37g 50 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
Feng Xing
Hu Wai
(fxhw.cn)

Pou?itá
opot?ebená
baterie
-plí?kama
zakryli
stopy
p?edchozího
bodového
svaru !!!
18650
Li-Ion
3.7V - 4.2V
2 400 mAh 803 mAh NE 43g 35 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
Feng Xing
Hu Wai
(fxhw.cn)
18650
Li-Ion
3.7V - 4.2V
1 800 mAh 1 104 mAh NE 36g 29 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
"Samsung"INR18650-25R
SAMSUNG SDI
5 2G21
2 500 mAh 1 791 mAh NE 43g 79 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
"LG"LGDBHG21865
Q313K082AG
3 000 mAh 1 703 mAh NE 44g 79 K?
.
Foto Li-Ion baterie 18650
.
-NCR18650B
Li-Ion MH12210
Made in Japan

Na Ebay chybně
uvedeno "button top"
3 400 mAh 1 796 mAh NE 43g 89 K?
P?idáno: 18. 2. 2017
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏