English version

Vysokonapě?ovy tester vodivosti

     V podstatě se jedná o oby?eny tester vodivosti, ale li?í se tím, ?e vyu?ívá zna?ně velké testovací napětí (140V). Hodí se v?ude tam, kde nelze k testování sou?ástek pou?ít bě?né testery, multimetry a podobné pom?cky. Vhodny je nap?. k testování VN diod, násobi??, doutnavek, LED a LED modul?, kondenzátor?, izolací, zenerovych diod, transil?, hledání studeného konce IHVT a testování jeho diody. Spolu s paralelním voltmetrem umo?ní mě?it úbytky VN diod, zenerovo napětí, úbytky LED a LED modul?, transil? a provozní napětí doutnavek. Spolu se sériovym mili/mikroampérmetrem umo?ňuje mě?ení velkych odpor? a svodovych proud?. (Bě?né multimetry v sobě sice mají zabudovany tester diod, co? je vlastně mě?i? úbytku napětí, ale maximální napětí je jen 2V, co? je pro tyto ú?ely zoufale málo.)
     Zapojení testeru je velice jednoduché. Jedná se o primitivní samokmitající měni?. Vystupní napětí naprázdno je omezeno dvěma doutnavkami v sérii na cca 140V. Jedna z doutnavek sou?asně signalizuje svym zhasnutím pokles napětí nebo vybití baterie. LED signalizuje protékající proud. Vzhledem k malému proudu je nutno pou?ít vysocesvítivy typ. Napájení zaji??uje tu?ková baterie 1,5V nebo jiny ?lánek 1,2 - 1,5V schopny dodat proud 100mA. Odběr testeru je 30-100mA. Tester za?íná pracovat u? p?i 0,7V. Vystupní proud do zkratu je cca 1 mA. Transformátorek je navinuty na feritovém jád?e od sí?ového filtru, s dělenou kost?i?kou. Na jedné straně je navinut primár a pomocné vinutí (oba 30z, 0,25mm). Na druhé straně je navinut sekundár (400z, 0,1mm). Jádro je EE, st?ední sloupek 2,5 x 6mm, bez mezery.

     Vystup testeru m??e byt nebezpe?ny pro osoby se zvy?enou citlivostí k elektrickému proudu. Vystupní proud je sám o sobě maly, ale kondenzátory nabité pomocí tohoto testeru mohou byt nebezpe?né - nutno je po testování vybít.


Schéma testeru vodivosti s měni?em


Uvnit? vn testeru vodivosti
Vysokonapě?ovy tester vodivosti v provozu


zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏