English version

Zapalovací cívka s integrovanym elektronickym spína?em

    Nedávno se mi dostala do ruky zajímavá zapalovací cívka. Není to ale oby?ejná cívka, se kterymi si bastlí?i hrají od nepaměti. Zajímavé na ní je to, ?e má zabudovany spína? (vykonovy tranzistor), tvarovací a ochranné obvody. Lze jí tedy budit p?ímo vystupem obvodu 555. Je ur?ená pro napětí 12V. Vystupní napětí naprázdno je 30-40kV (vyboje 3-4cm). Odpor sekundáru je 6k. P?i zvy?ování pracovní frekvence z?stává vystupní napětí konstantní do cca 300Hz, dále ji? za?ne klesat. Odběr obvodu na schématu ní?e je do cca 3A p?i napájení 12V. Cívka má ?elezné jádro se vzduchovou mezerou. Moje cívka má ozna?ení Z04 a je vyrobená ve VAPE Kromě?í?. Cívka by se dala vyu?ít i jako jednoduchy elektricky ohradník (na vlastní nebezpe?í :)).

     Pozor! Na vystupu je vysoké napětí! V?e děláte na vlastní nebezpe?í.

zapojení budi?e s 555 pro zapalovací cívku s integrovanym elektronickym spína?em
Veleslo?ité zapojení budi?e pro zapalovací cívku s integrovanym elektronickym spína?em :)

Zapalovací cívka s integrovanym elektronickym spína?em VAPE Z04 (A-Z04)
Zapalovací cívka s integrovanym elektronickym spína?em VAPE Z04

Zapalovací cívka s integrovanym elektronickym spína?em VAPE Z04 (A-Z04)


Zapalovací cívka s integrovanym elektronickym spína?em VAPE Z04 (A-Z04) - ?títek
?títek

vyboje
vyboje

vyboje


vyboje


vyboje okolo skleněného kole?ka
vyboje okolo skleněného kole?ka

vyboje okolo skleněného kole?ka


Rozsvěcení spálené halogenky
Rozsvěcení spálené halogenky

vyboje a doutnavky
vyboje a doutnavky

vyboje a doutnavky


vyboje a doutnavky


vyboje okolo ?árovky
vyboje okolo ?árovky

vyboje okolo ?árovky


vyboj za sní?eného tlaku ve st?íka?ce
vyboj za sní?eného tlaku ve st?íka?ce

vyboj za sní?eného tlaku ve st?íka?ce


Vyboj do plamene sví?ky :)
Vyboj do plamene sví?ky :)

Vyboj do plamene sví?ky :)Video - provoz.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏