English version

FM vysíla? 88-108 MHz 1,5W

     Tento vysíla? je ur?en k vysílání zvuku (hudby, ?e?i, ...) na frekvencích 88-108MHz s frekven?ní modulací (FM). Jeho vykon je cca 1,5W. První tranzistor slou?í jako vf oscilátor. Varikap umo?ňuje rozla?ování oscilátoru, a tím jeho frekven?ní modulaci a také nastavení frekvence pomocí potenciometru. Varikap nemusí byt právě BB105, lze pou?ít i BB409, BB109G, KB109G nebo jiny typ. Druhy tranzistor je koncovy stupeň. Vystupní signál jde skrz filtr, aby se odstranily harmonické a pak u? následuje anténa, tj. nap? dipól nebo Yagiho anténa (má lep?í směrovost). Vykonovy tranzistor je na chladi?i min. 100cm2. Cívky jsou vzduchové, vinuté drátem 0,6mm na pr?měru 5mm.

     Pozor! Pou?ívání tohoto vysíla?e bez povolení je ilegální.


schéma FM vysíla?e 88-108 MHz 1,5WP?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏