English version

O webu

     Tento web byl zalo?en roku 2002. Zalo?il jsem ho hlavně proto, abych se mohl s ostatními bastli?i podělit o své vynálezy a zku?enosti z oblasti elektro. Pr?bě?ně sem p?idávám dal?í a dal?í návody a schémata, tak jak je tvo?ím a testuji. V?e na tomto webu jsem sám testoval. Něco jsem stavěl pro vlastní pot?ebu, něco pro rodinu a známé, něco jsem sestavil jen ze zvědavosti a zase rozebral.

    zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏