English version

Zdroj 120kV

    Zdroj pracuje jako kaskádní násobi? napětí se ?esti stupni. Napájí se z vn transformátoru 20kV s pracovní frekvencí cca 20 - 40kHz. V násobi?i je pou?ito ?est vn diod na 60kV. Ka?dá z diod je sestavena z 60ks BA159 v sérii. Kondenzátory jsou domácí vyroby (svinutá hliníková a igelitová fólie). Jako nosná konstrukce násobi?e slou?í novodurová trubka 38 x 480mm.

     Pozor! Tento zdroj je velmi nebezpe?ny. Vystupní napětí m??e byt smrtelné a p?eklenuje vzdálenosti i několik desítek cm. Elektrostatické síly mohou pohybovat s neupevněnymi vodi?i. Kondenzátory z?stávají nabité i dlouho po vypnutí. Zdroj m??e po?kodit blízká elektronická za?ízení a pamě?ová média. Vyboje vytvá?ejí ozon a jsou extrémně hlu?né. Za p?ípadné újmy nebere autor ?ádnou zodpovědnost. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


Schéma násobi?e 120kV


Vyboj 18cm


násobi?


testování trafa 20kVVideo

Video s vyboji ke sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏